top of page

Forskning

Den digitale løsning der gør det muligt at indsamle deltagelsesinformation og samtykkehåndtering på en sikker og effektiv måde.
 

Forskere skal gøre det, de er bedst til: At opnå ny og banebrydende viden gennem forskning. Løsningen skal derfor være målrettet disse tre områder:

Fokus på forskning

Minimér administration

Gennemsigtighed for deltagerne

Det er nødvendigt med en digital løsning, som muliggør deltagerinformation og samtykkehåndtering på en yderst effektiv måde

Til forskningsprojekter er der behov for en digital løsning, der muliggør effektiv deltagerinformation og samtykkehåndtering - også hvis samtykke tilbagekaldes. Det er præcis det, som DigiSam-løsningen gør! Den aktiverer EN samlet proces og ÉT sted for alle data helt uden papir og manuel indgriben.

Unikk.me - Brand præsentation.png

Scenarier: Både 1 og 2 kan gøre sig gældende for et forskningsprojekt jævnfør protokollen.

  1. Information og samtykke fra deltagere i klinikken

  2. Information og samtykke per telefon, SMS og/eller Digital Post

 

DigiSam bruges i øjeblikket i forskningsprojekter på Københavns Universitet og i Region Hovedstaden, som også benytter sig af at kopier af samtykke sendes til deltagernes Digital Post (og e-Boks) uden ekstraomkostning. 

 

Vi har også erfaring med at formulere GDPR relatede afsnit til forskningsprotokoller, og deler naturligvis denne viden med forskere der ønsker at anvende DigiSam. Ligeledes har vi skabeloner der letter oprettelse i for eksempel REDCap.

 

Ønsker du at prøve hvordan en App til Scenarie 1 kunne se ud for dit forskningsprojekt, så skriv til os på info@unikk.me og få sendt et link til vores selv-betjeningsportal med design-værktøjer og andet du skal bruge for at styre dit studie's kommunikation med deltagerne.

32.png
33.png
bottom of page