top of page
Balanced Objects

Danish Skin Cohort

I søgen efter ny viden om og innovative behandlinger af hudsygdommene psoriasis and AD (atopic dermatitis), men også rosacea, alopecia areata, hidrosadenitis og håndeksem har forskere fra Dermatologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital skabt 'the Danish Skin Cohort'. Studierne baseret på denne omfatter en ambitiøs spørgeskemaundersøgelse - naturligvis med informeret samtykke.

Dermed bliver Danish Skin Cohort et stærkt eksempel på hvordan danske forskere skaber sundhed baseret på data, og hvordan vi danskere deler data for sundhed.

Derfor er det også essentielt at forskere maksimerer deres tid til forskningen. Noget Lea Krog Nymand  understreger i brugen af DigiSam løsningen:

"Al forarbejde er gjort ved at I får brevene, og så styrer I det hele. Det har også betydet et kontroltab☺️ ..... men jeg ved jo fra Dan fra Unikk.me hvornår der sker hvad. Samtidigt ved jeg jo at jeg kan finde data med tidsstempler og det hele, ligesom jeres Dashboard gør det lettere at overskue og finde nøgletal."

og hun tilføjer:

"Når I gerne vil være med til at sende det hurtigt så vil jeg jo også gerne …. ovenikøbet gennemført til tiden."

Bottomline:

  • Fokus på forskning

  • Mindre Administration

  • Større Gennemsigtighed for Deltagerne

bottom of page