top of page

Donér dine data

Du kan få afgørende betydning for at skabe forbedret sundhed ved at donere dine data. Vores platform gør det muligt på en sikker måde.

 

Personlige data fremmer innovation inden for mange sundhedsdomæner, og som verdensborgere kan vi blive kilden til forbedret sundhed ved at donere disse data. At donere data bunder i omsorg for andre, og håndteres det på den rigtige måde, så efterlader det hver enkelt af os med de samme data som før donationen. Vores platform sikrer dette ved at aktivere fuldt pseudonymiserede datasæt til forskning og ved at anvende en procedure, der styrer individuelle præferencer.

Lad os stå sammen om at skabe sundhed ved at indsamle data 

Unikk.me - Brand præsentation (8).png
bottom of page